Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur - Magasinet 2021

name
Samferdsel & Infrastruktur
Advertising Norway
Full screen

Description

Utgivelsesplan for 2021                                                                

1. utgivelse - Medio Mars

Materialfrist uke 8 

Spesialtema: Vei og bane

 Øvrige tema: Asfaltering, pukk og grus, betong, drift og vedlikehold, VA, ITS 


2. utgivelse - Medio Juni 

 Materialfrist uke 21 

Spesialtema: Trafikksikring 

Øvrige tema: Vei, bane, oppmåling/ geo, asfaltering, HMS, anleggs- maskiner og utstyr, pukk og grus, stål, betong, VA 


 3. utgivelse - Medio Oktober 

Materialfrist uke 41 

Spesialtema Bru og tunnel 

Øvrige tema: Vei, bane, ras og fjellsikring, vinterdrift, fjellsprenging 

Ekstra distribusjon: Fjellsprengningskonferansen 2021


4. utgivelse - Medio Desember

Materialfrist uke 47 

Spesialtema Maskiner og utstyr 

Øvrige tema: Vei, bane, VA, anleggsmaskiner og utstyr, maskinstyring, belysning, arbeidsklær, oppmåling/geo