Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur er et av Norges største beslutningstaker magasin rettet mot Samferdsel og Infrastruktur sektor i rask endring. Samferdsel & Infrastruktur er med sitt opplag på 17.493 bedrifter et av de viktigste nisjeorienterte fagmagasinene innen anleggsbransjen. Magasinet kommer ut fire ganger i løpet av året og leses av ca. 60.000 -90.000 per nummer.

Her treffer dere ledere og beslutningstakere på tvers av hele samferdsels & Infrastruktur sektoren.

Vår faste segmenter:
Vei, Tunnel, Bane, Infrastruktur, Flyplass, Havn og Anlegg

Vår faste spalter:
ITS, oppmåling, kart og geomatikk, GIS, landskapsarkitektur, Jus og skatt, entrepriserett og samferdselspolitikk.

Magasinopplag – grupper
- Entreprenører, maskinentreprenører, leverandører - 5 983
- Planleggere, arkitekter, rådgivere, avdelingsledere - 4 596
- Vegetaten, samferdelsesdepartementet, kommuner, fylker - 5 381
- Skoleverket, media, reklamebyråer - 1 533

Totalt opplag - 17 493

Gender distribution

Women
33%
Men
67%

Magasinopplag – grupper

Source: Own Survey
Maskinentreprenører, leverandører
35%
Planleggere, arkitekter, rådgivere
30%
Vegetaten, samferdelsesdpt., kommuner
25%
Skoleverket, media, reklamebyråer
10%