Provisjon/godtgjørelse

Delkredergodgjørelse 1%
Byråprovisjon 5,0 %
Formidl. godtgjørelse 2,0 %